Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Aanbodfunctie
  • Aanbodfunctie

Aanbodfunctie

De aanbodfunctie is een formule die het verband toont tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan. Vaak geldt: hoe hoger de prijs van een product, hoe meer er van dat product wordt aangeboden. Immers, het wordt voor producenten aantrekkelijk om een bepaald goed of dienst te produceren als het bij verkoop veel geld oplevert. De aanbodfunctie wordt ook wel de aanbodvergelijking of collectieve (prijs)aanbodfunctie genoemd.

De uitkomsten van deze wiskundige formule wordt in de aanbodlijn weergegeven. De aanbodlijn is een grafiek waarin staat weergegeven hoeveel van een bepaald goed wordt aangeboden bij verschillende prijzen.

Gerelateerde begrippen

De aanbodfunctie is de formule om het verband tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs te berekenen. De relatie tussen de gevraagde  hoeveelheid en de prijs wordt berekend aan de hand van de vraagfunctie. De vraaglijn is de grafische weergave van de vraag naar een bepaald goed bij verschillende prijzen.

Advertentie

2018-05-21T15:12:32+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord