Er is sprake van een aanbodoverschot als er meer goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt.

Overschot aan aanbod

Overschot aan aanbod

Er zijn meerdere redenen voor een overschot aan aanbod. Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te hoog is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een door de overheid (of andere institutie) ingestelde minimumprijs. Ook kan sprake zijn van aanbodoverschot als gevolg van overproductie. Overproductie ontstaat o.a. doordat de overheid productie stimuleert door middel van subsidies.

Definitie Aanbodoverschot

Het verschil tussen het aanbod van en de vraag naar een goed of dienst bij een bepaalde prijs.

Gerelateerde begrippen

Naast een aanbodoverschot kan ook sprake zijn van een aanbodtekort. Bij een overschot van aanbod kun je ook spreken van een vraagtekort en bij een aanbodtekort kun je ook spreken van een vraagoverschot.