Er is sprake van een aanbodtekort als er minder goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt. Er zijn meerdere redenen voor een aanbodtekort.

Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te laag is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een een door de overheid (of andere institutie) ingestelde maximumprijs. Een andere reden is dat er een tekort ontstaat aan bijvoorbeeld wijn als gevolg van misoogsten door een te natte zomer met te weinig zon. Ook kunnen er aanbodtekorten ontstaan op de arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing.

Gerelateerde begrippen

Naast een aanbodtekort kan ook sprake zijn van een aanbodoverschot. Bij een tekort van aanbod kun je ook spreken van een vraagoverschot  en bij een aanbodoverschot kun je ook spreken van een vraagtekort.