Dit is de hoeveelheid goederen of diensten die worden aangeboden bij een bepaalde prijs. De aangeboden hoeveelheid is iets anders dan het aanbod. Bij aanbod wordt namelijk gekeken naar de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden bij verschillende prijzen. De hoeveelheid wordt in economische formules meestal aangeduid met de afkorting q en de prijs met p.

Stel voor dat op een bepaald moment bij een gegeven prijs 760.000 huizen te koop staan in Nederland, dan is dat de aangeboden hoeveelheid van woningen in Nederland. De maximale hoeveelheid die kan worden aangeboden door de aanbieders (producenten) heet de productiecapaciteit.