De afhankelijke beroepsbevolking is de totale beroepsbevolking minus de zelfstandigen.