Een agent is een ander woord voor opdrachtnemer, zoals een werknemer of een adviseur. De opdrachtgever van de agent wordt in de economie de principaal genoemd. In de Principaal-agenttheorie staat het keuzevraagstuk van de contractuele vormgeving van transactierelaties tussen de principaal en de agent in het economische proces centraal.