Een algemeen verbindend verklaring is een overheidsmaatregel waardoor een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) geldt voor alle werknemers en werkgevers in een bedrijfstak.