De overheid oefent invloed uit op wat er in onze economie wordt geproduceerd. Dit doet de overheid door zelf goederen en diensten te produceren en door maatregelen te treffen die de productie van de particuliere sector beïnvloedt. De invloed van de overheid op de allocatie van middelen wordt de allocatiefunctie van de overheid of toedelingsfunctie genoemd. Alloceren betekent aanwenden of toedelen. Anders gezegd beïnvloedt de overheid de manier waarop productiemiddelen in Nederland worden ingezet.

Definitie allocatiefunctie van de overheid

De allocatiefunctie (ook wel toedelingsfunctie) van de overheid is de wijze waarop de overheid invloed uitoefent op de omvang en de samenstelling van de productie.