Arbeidsduurverkorting (ADV) betekent dat een werknemer minder uren per week hoeft te werken tot aan het pensioen. Dit wordt meestal gerealiseerd door de werkweek met een aantal uren te verkorten of een VUT-regeling te treffen.

Het verschil tussen Arbeidstijdverkorting (ATV) en ADV is dat bij ATV meer roostervrije dagen of vakantiedagen worden ingepland en bij ADV dat de werkweek wordt verkort. In beide gevallen is het doel om meer werkgelegenheid te creëren.

De praktijk heeft uitgewezen dat ATV en ADV niet tot de gewenste uitbreiding van werkgelegenheid heeft geleid, maar dat werkgevers gezorgd hebben voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit.