De Arbeidsinkomensquote van bedrijven (AIQ van bedrijven) is het aandeel van de loonsom van bedrijven inclusief het Toegerekend Loon Zelfstandigen (TLZ) in de netto toegevoegde waarde van bedrijven. Zie AIQ (Arbeidsinkomensquote) voor een uitgebreide beschrijving

Advertentie