Arbeidsintensieve productie is het produceren van goederen of diensten waarbij bedrijven verhoudingsgewijs veel arbeid en weinig kapitaalgoede­ren gebruiken.