De arbeidsmarkt is het totaal van vraag naar en aanbod van de productiefactor arbeid.