Arbeidsverdeling is het onderverdelen van werk over verschillende personen. Zo heb je bij de Mac Donalds bijv. Piet achter de Big Mac’s staan, Jan achter de patat en Achmed achter de kassa. Door een goede arbeidsverdeling heb jij sneller je bestelling. Het doel van arbeidsverdeling is efficiency.

Zie ook de begrippen arbeid en arbeidsjaar.

Advertentie