Arbeidsvolume is de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces uitgedrukt in arbeidsjaren. Werknemers die een deeltijdbaan hebben, tellen mee voor het gedeelte dat ze hebben gewerkt.

Voorbeeld arbeidsvolume

Stel dat de bouw van een huis één jaar duurt en dat er met tien personen aan is gewerkt. Negen personen werken fulltime en één persoon wekt parttime (20 uur per week). Dan is het arbeidsvolume dat in de bouw van het huis is gestoken 9,5. Dit betekent dat 9,5 arbeidsjaar is gestoken in de bouw van het huis.

Gerelateerde begrippen

Zie ook het begrip productievolume.