In een situatie waarbij sprake is van asymmetrische informatie (asymmetrical information) beschikken principaal en agent niet over dezelfde informatie over elkaars doen en laten. De casus die het vaakst gebruikt wordt ter illustratie is die van de agent die wel volledige informatie over z’n doeleinden en capaciteitsinzet heeft en de principaal die niet of maar ten dele weet wat de agent wil, kan en doet. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Gerelateerde begrippen

Zie ook de begrippen Principaal-agenttheorie en X-inefficiency.

Advertentie