HomeGerrit Gorter

Over Gerrit Gorter

Gerrit was docent economie in het middelbaar en hoger onderwijs. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift 'Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland'. In 2015 ontving hij de Iclon-prijs voor het economisch onderwijs van de Universiteit Leiden. Hij was tevens auteur en hoofdredacteur van het Tijdschrijft Economisch Onderwijs (TEO).

Adam Smith

Adam Smith wordt vaak gezien als de hogepriester van de vrije-markteconomie. Laat vraag en aanbod hun gang maar gaan, dan komt alles wel goed. Een eenzijdige visie, zoals we straks zullen zien. Adam Smith werd geboren in 1723 in het Schotse Kirkcaldy. Hij werd opgevoed door zijn moeder, die al vroeg weduwe was geworden.

2016-10-17T01:03:39+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Alfred Marshall

Alfred Marshall (1842-1924) kreeg een strenge opvoeding. Zijn autoritaire vader, kassier bij de Bank of England, eiste het uiterste van zijn zoon als het om zijn schoolwerk ging, terwijl liefhebberijen als wiskunde en schaken werden verboden. Aangezien Alfreds vader een universitaire studie niet kon betalen, sprong een rijke oom bij. […]

2015-12-19T21:47:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Antoine Augustin Cournot

U kent de Franse econoom Antoine Augustin Cournot wellicht van het naar hem genoemde punt, het punt op de afzetcurve van een monopolist dat de prijs/afzet-combinatie aangeeft waarmee hij maximale winst kan behalen. Maar hij was ook de eerste econoom die een vraagcurve tekende (zie het kader op de volgende […]

2016-10-17T01:03:47+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Carl Menger

Het leven van Carl Menger is nauwelijks spectaculair te noemen. Hij werd in 1840 geboren in Galicië, tegenwoordig het zuiden van Polen, destijds deel uitmakend van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Hij studeerde rechten in Krakau (dat in Galicië ligt), Praag en Wenen. Toen hij 27 jaar oud was, begon hij zich […]

2016-10-17T01:03:45+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) was afkomstig uit een Portugees-Joodse familie, die via Holland uiteindelijk in Engeland terechtkwam. Zijn onengels klinkende naam heeft hij aan deze achtergrond te danken. David Ricardo’s vader was een welgestelde koopman-bankier. Een gedegen theoretische opleiding heeft Ricardo nooit gehad: al op zijn veertiende kwam hij bij zijn […]

2016-10-17T01:03:41+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Eugen von Böhm-Bawerk

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide Wenen, de hoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, uit tot het politieke en culturele centrum van Oost-Europa, vergelijkbaar met metropolen als Parijs en Londen. Componisten als Schubert, Strauss en Mahler vertoefden er, de grondlegger van de psycho-analyse Freud liep er rond, evenals […]

2016-10-17T01:03:47+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Francois Quesnay

De naam van Francois Quesnay (spreek uit: kèné) is onlosmakelijk verbonden met de economische kringloop. De kringloop is een van de oudste en eerbiedwaardigste instrumenten van ons vak en om de bedenker kunt u eigenlijk niet heen. Wel zag Quesnay’s kringloop er iets anders uit dan de onze. In plaats […]

2015-12-01T02:40:03+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Irving Fisher

Zijn hele leven heeft de Amerikaanse econoom Irving Fisher zich met geld beziggehouden – eerst om het te krijgen, dan om het te verliezen en tenslotte om het weer terug te krijgen. Maar niemand zou van Fisher hebben gehoord als hij niet tevens een belangrijk theoreticus op het gebied van […]

2016-10-17T01:03:47+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Jan Tinbergen

De Nederlandse econoom Jan Tinbergen werd geboren in Den Haag in het jaar 1903. Hij was niet de enige uit het gezin-Tinbergen met intellectuele begaafdheden: twee van zijn broers werden eveneens hoogleraar. Eén van hen, Niko, ontving zelfs de Nobelprijs voor zijn ethologische onderzoekingen. Ook Jan zou, in 1969, de […]

2016-10-17T01:03:39+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Jean-Baptiste Say

In Fifty major economists van Steven Pressman (aanbevolen, overigens) ontbreekt de naam van de Franse econoom Jean-Baptiste Say. Doorgaans wordt hem weinig originaliteit toegeschreven, hij zou vooral het werk van Adam Smith hebben gepopulariseerd. In elk geval was zijn Traité d’économie politique uit 1803 een groot […]

2016-10-17T01:03:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Joan Robinson

De economische wetenschap is altijd een mannenbastion geweest. Nu nog worden de economische faculteiten vooral door mannen bevolkt en in de geschiedenis van het economisch denken komt men slechts zelden een vrouw tegen. De Engelse econome Joan Violet Robinson (meisjesnaam: Maurice) kan dan ook een uitzondering worden genoemd. Als er […]

2016-10-17T01:03:41+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

John Hicks

De in 1904 geboren Engelse econoom John Richard Hicks heeft zelf geen revolutionair nieuwe theorieën bedacht, maar is wel zeer belangrijk geweest in het verder uitbouwen van bestaande theorieën. Verder was hij een begaafd didacticus; hij was in staat om de meest ingewikkelde denkbeelden in een eenvoudige, voor de modale […]

2016-10-17T01:03:46+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

John Kenneth Galbraith

Het zwaartepunt van de economiebeoefening is in de loop van de twintigste eeuw langzaam van Europa naar de Verenigde Staten verschoven. De nestor van de Amerikaanse economen is wel de in 1908 in Canada geboren John Kenneth Galbraith. Galbraith was niet wat je noemt een echte econoom. Hij heeft zich […]

2016-10-17T01:03:45+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes had met illustere voorgangers als John Stuart Mill en Léon Walras gemeen dat hem het economisch denken met de paplepel werd ingegoten. De vader van de in 1883 geboren John Maynard, John Neville Keynes, was een in zijn tijd niet onbekend econoom, die een ook nu nog […]

2015-12-01T11:51:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

John Stuart Mill

De opvoeding van de in 1806 geboren John Stuart Mill was verbazingwekkend. Vader James moet ervan overtuigd zijn geweest dat zijn zoon een wonderkind was, anders valt het programma waaraan de kleine John Stuart werd onderworpen, nauwelijks te begrijpen. Op zesjarige leeftijd begon hij met Grieks, een jaar later met […]

2015-12-01T11:53:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Joseph Schumpeter

Het jaar 1883 was een gedenkwaardig jaar voor de geschiedenis van het economisch denken. Het was het sterfjaar van Karl Marx en het jaar waarin twee nieuwe economen het levenslicht zagen: John Maynard Keynes en Joseph Alois Schumpeter.

Joseph Schumpeter werd geboren in […]

2016-10-17T01:03:39+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Karl Marx

Het leven van Karl Marx is niet over rozen gegaan. Het was een lange aaneenschakeling van verzet, uitgewezen worden en vooral veel geldzorgen. Hij werd geboren in het Duitse Trier en wel in 1818. Zijn vader was een bemiddeld joods advocaat. Zoon Karl studeerde filosofie aan de universiteiten van Bonn […]

2016-10-17T01:03:45+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Knut Wicksell

Zelfs onder collega-economen is hun Zweedse vakgenoot Johann Gustav Knut Wicksell een relatief onbekende. En vaak is zijn wat bizarre levensloop nog meer bekend dan zijn economische ideeën. Economen zijn doorgaans rustige en keurige mensen. De Engelse econoom John Stuart Mill had weliswaar jarenlang een […]

2016-10-17T01:03:38+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Léon Walras

Marie Esprit Léon Walras werd in 1834 geboren in Normandië. Het leek er aanvankelijk niet erg op dat hij een befaamd econoom zou worden. Hij ontving een opleiding tot mijningenieur en ontpopte zich vervolgens tot schrijver van een niet erg geslaagde roman en enkele verhalen. Zijn vader, Antoine Auguste, was […]

2016-10-17T01:03:38+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Max Weber

De in 1864 in Erfurt geboren Duitse socioloog en econoom Max Weber was bijzonder in het verschijnsel religie geïnteresseerd. Overigens had hij belangstelling voor bijna alles en maakte ook serieus werk van zijn interesses. Geen wonder dat hij op den duur volkomen overspannen raakte en twintig jaar lang niet normaal […]

2015-12-01T17:14:34+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Milton Friedman

Milton Friedman is na John Maynard Keynes waarschijnlijk de meest invloedrijke econoom van de twintigste eeuw geweest. Hij heeft zo’n beetje alles bereikt wat een econoom kan bereiken: hoogleraar aan verschillende en zeker niet de minste universiteiten, een aantal bestsellers, een veel bekeken televisieprogramma, president van de American Economic Association […]

2016-10-17T01:03:46+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Paul Samuelson

Af en toe duikt er een Duitse term in het Amerikaanse spraakgebruik op, zoals kindergarten en wunderkind . Het laatste begrip wordt nogal eens gebruikt als het om Paul Anthony Samuelson gaat. De in 1915 uit Amerikaans-joodse ouders geboren Samuelson werd al vroeg als briljant geportretteerd, een eigenschap overigens waarvan […]

2016-10-17T01:03:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Thomas Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834) was afkomstig uit een welgesteld en in intellectueel opzicht stimulerend milieu. Zijn vader, Daniel Malthus, was bevriend met de bekende filosoof David Hume en ook de Franse denker Rousseau kwam bij hem over de vloer.

De jonge Thomas Robert volgde een theologische studie in Cambridge en werd […]

2015-12-07T14:05:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Vilfredo Pareto

Vilfredo Pareto werd geboren in Parijs in 1848. Hij was de zoon van een Italiaanse vader, die vanwege zijn kritische houding in ballingschap verkeerde, en een Franse moeder. Tien jaar na Pareto’s geboorte keerde de familie terug naar Italië.

Studie, werk en leven van Vilfredo Pareto

Pareto studeerde af als ingenieur en […]

2016-10-17T01:03:44+01:00Categorieën: Economie|Tags: |