De autonome consumptie is het deel van de totale consumptie dat niet afhankelijk is van het beschikbare inkomen. Anders gezegd is dit het bedrag dat een huishouden minimaal blijft consumeren, ook als het inkomen volledig wegvalt. Consumptie is in dat geval alleen maar mogelijk wanneer een huishouden aanspraak maakt op aanwezig spaargeld.

Autonome consumptie kan dus ook onafhankelijke of zelfstandige consumptie worden genoemd. De economische omschrijving is: dat deel van de particuliere consumptie dat niet afhankelijk is van andere grootheden in het model, oftewel exogeen (buiten het model) bepaalde consumptie. De autonome consumptie wordt in economische modellen weergegeven met de afkorting Co.

Gerelateerde begrippen

Consumptie die wel door inkomen wordt beïnvloed heet de geïnduceerde consumptie. De totale consumptie wordt berekend aan de hand van de consumptiefunctie.

Advertentie