Een balans is een momentopname met daarin een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en eigen vermogen en schulden aan de andere kant.