Het bankenverkeer is een deelrekening van de betalingsbalans waarop de internationale kredietverlening tussen banken wordt genoteerd.

Advertentie