Het jaar dat als basis wordt gebruikt voor de berekening van indexcijfers. Het basisjaar wordt altijd gelijk gesteld aan 100.