Een begroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Advertentie