Begrotingsbeleid of begrotingspolitiek is beleid waarmee de regering via haar inkomsten en uitgaven de effectieve vraag beïnvloedt.

Advertentie