Het begrotingstekort is het financieringstekort plus de aflossingen op de staatsschuld. Begrotingstekort wordt ook wel de financieringsbehoefte genoemd.

Advertentie