Zie Omzetbelasting voor uitleg van het begrip “Belasting Toegevoegde Waarde”.

Advertentie