Belastingen op productie en invoer zijn alle door de bedrijven en overheid afgedragen belastingen die niet worden doorberekend op hun winst of vermogen. Deze belasting worden meestal via indirecte belastingen doorberekend aan de consument, zoals BTW en accijns.