Belastingen zijn verplichte bijdragen van alle burgers of bedrijven in een land aan de overheid, zonder dat er een directe prestatie van de overheid tegenover staat. Een belastingplichtige betaalt belasting. In economische modellen wordt belasting meestal afgekort met een B.

Voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, onroerendezaakbelasting (belasting over een onroerend goed), hondenbelasting en toeristenbelasting. Bij belastingheffing kan sprake zijn indirecte en directe belastingen.