De beroepsgeschikte bevolking of arbeidsgeschikten zijn alle mensen tussen de 15 en 65 jaar die in staat zijn om te werken. Niet alle arbeidsgeschikten kiezen er voor om te werken. Denk maar aan een huisman of -vrouw die prima in staat is om betaald werk te verrichten, maar er bewust voor kiest om zich niet op de arbeidsmarkt te begeven. Zie beroepsbevolking voor een uitgebreide beschrijving.