Het bestaansminimum wordt ook wel het sociaal minimum of leefloon genoemd. Het bestaansminimum is het bedrag waarvan de overheid vindt (in dit geval op basis van berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat een persoon minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Het bestaansminimum is in de meeste gevallen voor een eenpersoonshuishouden zo’n 70 procent van het minimumloon en is een besluit dat in 1963 door de Tweede Kamer is genomen.