Nederland staat bekend om de grote hoeveelheden goederen en diensten die jaarlijks worden geïmporteerd en geëxporteerd. De Nederlandse overheid houdt precies bij hoeveel er wordt in- en uitgevoerd. De betalingsbalans geeft een overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met het buitenland in een jaar.

De betalingsbalans wordt opgesteld door De Nederlansche Bank (DNB) en is onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit worden deelrekeningen of deelbalansen genoemd. Deelrekeningen van de betalingsbalans zijn de Goederenrekening, Dienstenrekening, Primaire inkomensrekening, Inkomensoverdrachtenrekening en Kapitaalrekening.