Prijs waartegen effecten worden verhandeld op de beurs.