Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
  • Boekwaarde

Boekwaarde

De boekwaarde of boekhoudkundige waarde is de waarde van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De boekhoudkundige waarde wijkt in veel gevallen af van de werkelijke waarde. Bij verkoop levert een goed namelijk vaak meer of minder op dan wat er in de ‘boeken’ staat genoteerd. De werkelijke of gerealiseerde waarde wordt de realisatiewaarde genoemd.

Advertentie

2018-05-21T15:11:44+00:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord