Bonding kosten zijn alle kosten die een agent maakt om zijn principaal ervan te overtuigen dat de agent in het belang van de principaal werkt. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie