Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Box 2
  • Box 2 Inkomstenbelasting

Box 2

Het Nederlandse stelsel van inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen, ook wel het boxenstelsel genoemd. In Box 2 vallen alle belastingen die moeten worden betaald uit inkomsten die zijn verkregen uit aanmerkelijk belang. Dit betekent dat een belastingplichtige inkomstenbelasting moet betalen wanneer hij meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit in een Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap of een Coöperatie.

Inkomsten uit bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of een Vennootschap onder firma, worden in Box 1 (inkomsten uit werk en inkomen) belast.

In Box 2 wordt alleen het inkomen uit het aanmerkelijk belang belast. Er zijn twee vormen van inkomen uit aanmerkelijk belang. De belangrijkste vorm van inkomsten zijn de reguliere winstuitkeringen van ondernemingen, oftewel het dividend. De tweede vorm van inkomen uit aanmerkelijk belang zijn vervreemdingswinsten. Dit is de winst die een aandeelhouder maakt uit de verkoop, ruil en schenking van aandelen.

Als aftrekposten in Box 2 kunnen alle kosten worden opgevoerd die een relatie hebben met het verkrijgen, behouden en overdragen van aanmerkelijk belang.

In Box 1 vallen inkomsten uit werk en woning en in Box 3 vallen de inkomsten die zijn verkregen uit sparen en beleggen.

Advertentie

2018-05-21T15:11:44+00:00Categorie: Belasting|Tags: , , , |

Over de auteur:

Scholto Bos
Scholto was docent economie en M&O op een middelbare school en werkte als consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc. Vervolgens was hij 9 jaar werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Sinds 2015 is hij oprichter & uitgever bij Finler Media.

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt cookies. Akkoord