Een branche of economische sector is een groep van bedrijven die samen actief zijn in een bepaalde groep goederen en diensten. Voorbeelden van branches zijn de verzekeringsbranche, autobranche, automatiseringsbranche of horecabranche. In de economie spreekt men van een branche wanneer organisaties homogene productie-eenheden produceren, verhandelen of verkopen aan consumenten. In het Engels wordt vaak gesproken van een ‘Industry’.

Een branche wordt vaak verward met een bedrijfstak. Een bedrijfstak is ook een groep van bedrijven die actief is op hetzelfde gebied, maar deze bedrijven bevinden zich op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom. Een branche bestaat uit bedrijven die zich op verschillende niveaus (geledingen) van de bedrijfskolom bevinden. Bijvoorbeeld, bedrijven die computers verkopen behoren tot dezelfde bedrijfstak. Deze bedrijven bevinden zich op het niveau van de detailhandel in de bedrijfskolom. Zij leveren direct aan consumenten. De computerbranche is groter. Dit zijn bedrijven die computers produceren, de groothandels die de computers aan de detailhandelaren leveren en de detailhandel zelf.

Economische sectoren verenigen zich vaak in brancheorganisaties. Deze organisaties, meestal verenigingen, behartigen de belangen van de sector. Een overzicht van brancheorganisaties vind je op de website Antwoord voor bedrijven.