Investering waarbij de verhouding kapitaal en arbeid het zelfde blijft.Bijvoorbeeld:In een koekjes-fabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Als de baas besluit om een derde koekjesmachine aan te schaffen moeten er dus ook twee extra arbeiders in dienst komen. De verhouding arbeid (2 mensen) en kapitaal (1 machine) blijft dus hetzelfde.

Advertentie