Bruto-investeringen zijn netto-investeringen plus vervangingsinvesteringen.