Het Bruto Nationaal Product is de waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode door een land worden geproduceerd. Het Bruto Nationaal Product is niet hetzelfde als het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BNP is het BBP plus de door Nederlanders in het buitenland verdiende inkomens minus de door buitenlanders in Nederland verdiende inkomens.

Advertentie