Brutoloon is loon voor afdracht van loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer. Wanneer de belasting en premies zijn betaald is sprake van nettoloon.