Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de berekening van de kostprijs. In dit geval worden afspraken gemaakt over het hanteren van een bepaald calculatieschema. Het kan overigens wel zo zijn dat deze bedrijven verschillende verkoopprijzen hanteren. Het doel van een calculatiekartel is het beperken van de concurrentie.

Kartels kunnen nadelige gevolgen hebben voor consumenten. Voor meer informatie: zie kartel.

Advertentie