Zie Collectieve arbeidsovereenkomst voor uitleg van het begrip “CAO”.

Advertentie