HomeBelasting

Box 3

Inkomstenbelasting is in drie categorieën onderverdeeld. Deze drie categorieën heten boxen. In Box 3 worden alle inkomsten belast die zijn verkregen uit sparen en beleggen. Het is niet zo dat je over al je spaargeld en beleggingen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Voor 2014 is vastgesteld dat je tot 21.139

2018-05-21T15:11:49+01:00Categorieën: Belasting|Tags: , , |

Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine en startende ondernemingen die minder dan € 1.883,- btw (omzetbelasting) per jaar betalen kunnen in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Dit betekent dat een klein bedrijf minder of zelfs helemaal geen btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.

In dit artikel wordt uitgelegd wat de kleineondernemersregeling […]

Loonbelasting

Iemand die in loondienst is, betaalt loonbelasting. Ook uitkeringsgerechtigden betalen loonbelasting over de uitkering die ze ontvangen. Mensen in loondienst en uitkeringsgerechtigden dragen de loonbelasting niet zelf af. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden maandelijkse automatisch een deel van het brutoloon in. Aan het eind van het jaar wordt de ingehouden […]

2018-05-21T15:31:34+01:00Categorieën: Belasting|Tags: |

Omzetbelasting (btw)

Wanneer je in een winkel, een snackbar of op internet iets koopt, betaal je niet alleen voor het product. Een deel van het bedrag is belasting. Deze belasting heet omzetbelasting of btw. Btw staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Btw betaal je bij het afrekenen van een goed of […]

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting, vaak afgekort met OZB, is een gemeentelijke belasting die eigenaren over onroerende goederen betalen. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van een onroerend goed. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe hoog de OZB is, waardoor er grote […]

2018-05-21T15:31:33+01:00Categorieën: Belasting|Tags: |

Progressief inkomstenbelastingtarief

Belastingtarief waarbij je procentueel meer belasting betaalt als je inkomen stijgt. Een veel gehoord voorbeeld over deze vorm van belastingheffing is het Robin Hood-voorbeeld: Nemen (in het geval van Robin Hood stelen) van de rijken en geven aan de armen.

2018-05-21T15:22:48+01:00Categorieën: Belasting|Tags: |