HomeEconomie

24-uurseconomie

Meestal wordt met een 24-uurseconomie bedoeld dat bedrijven dag en nacht doorwerken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Grote fabrieken waren de eersten die dag en nacht ‘doordraaiden’. Werknemers werken in ploegendiensten van bijvoorbeeld 8 uur. Hierdoor ontstaan drie ‘shifts’ waarbij een werknemer ochtend-, middag- of nachtdienst heeft.

2018-05-21T15:31:36+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Aanbodcurve

Hoeveel er van een bepaald product wordt aangeboden, hangt onder andere af van de prijs die een producent voor dat product kan krijgen. Er is dus een relatie tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs van een goed. In de meeste gevallen geldt dat het aanbod van […]

2018-05-21T15:12:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Aanbodoverschot

Er is sprake van een aanbodoverschot als er meer goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt. Er zijn meerdere redenen voor een overschot aan aanbod. Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te hoog is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een door de overheid (of andere institutie) ingestelde minimumprijs.

2018-05-21T15:12:31+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Aanzuigeffect

Mensen gaan eerder solliciteren als de kans om een baan te vinden groter is. Dit heet het aanzuigeffect. Anders gezegd is het effect van een grotere werkgelegenheid dat meer mensen zich op de arbeidsmarkt aanbieden.

Redenatie Aanzuigeffect

Als het economisch beter gaat, zijn er meer banen. […]

2018-05-21T15:31:44+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Absolute kostenverschillen

Absolute kostenverschillen betekent dat de productiekosten uitgedrukt in geld in het ene land lager zijn dan in het andere land.

Een voorbeeld is dat het produceren van een sinaasappel in Spanje minder geld kost dan in Nederland. De belangrijkste reden is dat het Spaanse klimaat veel geschikter is […]

2019-04-25T16:46:35+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Adam Smith

Adam Smith wordt vaak gezien als de hogepriester van de vrije-markteconomie. Laat vraag en aanbod hun gang maar gaan, dan komt alles wel goed. Een eenzijdige visie, zoals we straks zullen zien. Adam Smith werd geboren in 1723 in het Schotse Kirkcaldy. Hij werd opgevoed door zijn moeder, die al vroeg weduwe was geworden.

2016-10-17T01:03:39+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Afkortingen

Op deze pagina staat een lijst met veelgebruikte afkortingen en symbolen uit de algemene economie, bedrijfseconomie, marketing en beleggen. Wanneer je economische afkortingen mist, kun je onderaan de pagina reageren. Wij voegen de afkorting zo snel mogelijk toe.

2018-05-21T15:31:35+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Agency kosten

Agency kosten zijn de kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om te controleren of de agent (opdrachtnemer) handelt in het belang van de principaal.

Stel dat een farmaceutisch bedrijf een engineering contractor de opdracht geeft om een farmaceutische fabriek te bouwen. De farmaceut is in dit geval de

2019-04-25T15:21:55+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Alfred Marshall

Alfred Marshall (1842-1924) kreeg een strenge opvoeding. Zijn autoritaire vader, kassier bij de Bank of England, eiste het uiterste van zijn zoon als het om zijn schoolwerk ging, terwijl liefhebberijen als wiskunde en schaken werden verboden. Aangezien Alfreds vader een universitaire studie niet kon betalen, sprong een rijke oom bij. […]

2015-12-19T21:47:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Algemene ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet wordt in het dagelijkse taalgebruik AOW genoemd. In deze wet staat dat als je 65 jaar of ouder bent recht hebt op een uitkering, zodat je niet meer hoeft te werken. Het huidige kabinet heeft nu het plan deze leeftijd te verhogen van 65 jaar naar 67 […]

2018-05-21T15:12:25+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Alternatief aanwendbare middelen

Alternatief aanwendbare middelen zijn middelen die kunnen worden gebruikt om er verschillende doeleinden mee na te streven. Geld is een voorbeeld van een middel dat je op verschillende manieren in kunt zetten. Koop je bijvoorbeeld nieuwe kleding of ga je op vakantie? Geld kun je dus alternatief […]

2018-05-21T15:12:25+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Alternatieve kosten

Alternatieve kosten zijn de kosten van het opgeofferde alternatief. Tijd is schaars, dus je zult keuzes moeten maken. ‘Ga ik naar de bioscoop of ga ik sporten?’ De ene mogelijkheid zul je moeten opofferen om de andere mogelijkheid uit te kunnen voeren.

Alternatieve kosten wordt ook wel Alternativiteitskosten, […]

2019-04-25T15:31:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Antoine Augustin Cournot

U kent de Franse econoom Antoine Augustin Cournot wellicht van het naar hem genoemde punt, het punt op de afzetcurve van een monopolist dat de prijs/afzet-combinatie aangeeft waarmee hij maximale winst kan behalen. Maar hij was ook de eerste econoom die een vraagcurve tekende (zie het kader op de volgende […]

2016-10-17T01:03:47+01:00Categorieën: Economie|Tags: |