HomeEconomie

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit is de mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep en van regio op de arbeidsmarkt. Anders gezegd is de mobiliteit van arbeid de beweeglijkheid van arbeid tussen banen, beroepen en streken van het land. Hoe vaker mensen van baan, vak of plek veranderen, […]

2018-05-21T15:13:22+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Arbeidsverdeling

Arbeidsverdeling is het onderverdelen van werk over verschillende personen. Zo heb je bij de Mac Donalds bijv. Piet achter de Big Mac’s staan, Jan achter de patat en Achmed achter de kassa. Door een goede arbeidsverdeling heb jij sneller je bestelling. Het doel van arbeidsverdeling is efficiency.

Zie ook de begrippen […]

2018-05-21T15:13:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Arbeidsvolume

Arbeidsvolume is de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces uitgedrukt in arbeidsjaren. Werknemers die een deeltijdbaan hebben, tellen mee voor het gedeelte dat ze hebben gewerkt.

Voorbeeld arbeidsvolume

Stel dat de bouw van een huis één jaar duurt en dat er met tien personen […]

2018-05-21T15:13:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Arbeidswetgeving

Door de industriële revolutie vond de productie steeds meer in fabrieken plaats. Omdat de arbeidsomstandigheden in deze fabrieken vaak zeer slecht waren, heeft de overheid arbeidswetgeving opgesteld om de arbeiders in bescherming te nemen. Door het opstellen van deze wetten ontstond het arbeidsrecht. Een voorbeeld van arbeidswetgeving […]

2018-05-21T15:13:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Asymmetrische informatie

In een situatie waarbij sprake is van asymmetrische informatie (asymmetrical information) beschikken principaal en agent niet over dezelfde informatie over elkaars doen en laten. De casus die het vaakst gebruikt wordt ter illustratie is die van de agent die wel volledige informatie over z’n […]

2018-05-21T15:13:19+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Autonome consumptie

De autonome consumptie is het deel van de totale consumptie dat niet afhankelijk is van het beschikbare inkomen. Anders gezegd is dit het bedrag dat een huishouden minimaal blijft consumeren, ook als het inkomen volledig wegvalt. Consumptie is in dat geval alleen maar mogelijk wanneer een huishouden […]

2018-05-21T15:13:19+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Averechtse selectie

Voordat er een contract gesloten is, is bepaalde informatie over gedragingen en eigenschappen van de ene contractpartij verborgen voor de andere partij. Dit kan leiden tot averechtse selectie (adverse selection).

Wie het meest te verbergen heeft, heeft er het meest baat bij om een contract aan te gaan. In de verzekeringstheorie […]

2016-04-10T12:08:14+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Basisbehoeften

De basisbehoeften worden in de economie vaak de primaire behoeften genoemd. Dit zijn de behoeften van een mens aan voedsel, woonruimte en kleding. De term behoefte heeft in de economie een nauwe relatie met de begrippen schaarste en alternatief aanwenden van middelen.

2018-05-21T15:13:17+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Bedrijfstak

Bedrijven die dezelfde soort goederen of diensten maken, vormen samen een bedrijfstak. Dus alle kappers samen zijn een bedrijfstak. Alle verffabrieken vormen ook een bedrijfstak. Andere voorbeelden van bedrijfstakken zijn glastuinbouwers, supermarkten, verzekeringsmaatschappijen, benzinestations, horeca, accountants, campinghouders en gasinstallatiebedrijven.

2018-05-21T15:13:16+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking wordt ook wel arbeidsaanbod of aanbod van arbeid(krachten) genoemd. Hiertoe worden alle personen gerekend die:

  • tussen de 15 en 65 jaar zijn
  • twaalf of meer uren per week werken
  • werk hebben aanvaard waardoor ze twaalf of meer uren per week gaan werken
  • bij het UWV Werkbedrijf hebben aangegeven twaalf […]
2018-05-21T15:12:23+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |