HomeEconomie

Beroepsgeschikte bevolking

De beroepsgeschikte bevolking of arbeidsgeschikten zijn alle mensen tussen de 15 en 65 jaar die in staat zijn om te werken. Niet alle arbeidsgeschikten kiezen er voor om te werken. Denk maar aan een huisman of -vrouw die prima in staat is om betaald werk te verrichten, maar er bewust […]

2018-05-21T15:31:31+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Bestaansminimum

Het bestaansminimum wordt ook wel het sociaal minimum of leefloon genoemd. Het bestaansminimum is het bedrag waarvan de overheid vindt (in dit geval op basis van berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat een persoon minimaal nodig heeft om van te […]

2018-05-21T15:13:12+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Bestedingsinflatie

Als er meer mensen een frituurpan aan willen schaffen dan er verkrijgbaar zijn, kunnen aanbieders de prijs gemakkelijk een stukje hoger maken. Als dit niet alleen voor frituurpannen, maar voor alle producten in een land geldt, wordt alles een beetje duurder. Er is dan sprake van een algemene stijging van […]

2019-04-26T09:17:09+01:00Categorieën: Economie|Tags: , , , |

Bonding kosten

Bonding kosten zijn alle kosten die een agent maakt om zijn principaal ervan te overtuigen dat de agent in het belang van de principaal werkt. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2019-04-25T15:55:07+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Breedte-investering

Investering waarbij de verhouding kapitaal en arbeid het zelfde blijft.Bijvoorbeeld:In een koekjes-fabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Als de baas besluit om een derde koekjesmachine aan te schaffen moeten er dus ook twee extra arbeiders in […]

2018-05-21T15:13:08+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het Bruto Binnenlands Product wordt vaak afgekort met BBP. Wanneer in de media over BBP wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd het Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen bedoeld. Dit is de totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen de grenzen van een land worden geproduceerd […]

Budgetonderzoek

Onderzoek naar de bestedingsgewoontes van gezinnen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken hoeveel geld gezinnen uitgeven aan vakanties, nieuwe kleren, huur etc. als percentage van het totale inkomen per gezin. Het CBS voert ieder jaar een budgetonderzoek uit en het NIBUD doet veel […]

2018-05-21T15:13:06+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Calculatiekartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de berekening van de kostprijs. In dit geval worden afspraken gemaakt over het hanteren van een bepaald calculatieschema. Het kan overigens wel zo zijn dat deze bedrijven verschillende verkoopprijzen hanteren. Het doel van een calculatiekartel is het beperken van […]

2018-05-21T15:14:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Carl Menger

Het leven van Carl Menger is nauwelijks spectaculair te noemen. Hij werd in 1840 geboren in Galicië, tegenwoordig het zuiden van Polen, destijds deel uitmakend van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Hij studeerde rechten in Krakau (dat in Galicië ligt), Praag en Wenen. Toen hij 27 jaar oud was, begon hij zich […]

2016-10-17T01:03:45+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken voor de overheid, maar ook voor burgers en bedrijven. Zo berekent het CBS de gemiddelde gezinsconsumptie, het aantal computers per huishouden, het autogebruik in Nederland en vele andere (index)cijfers.

Op Statline van het CBS vind […]

2018-05-21T15:14:25+01:00Categorieën: Economie|Tags: |