HomeHypotheek

Aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar helpt particulieren en bedrijven bij het kopen van een woning of ander onroerend goed. Een verkoopmakelaar doet precies het omgekeerde, die helpt particulieren of bedrijven bij het verkopen van hun eigendom.

In dit artikel wordt uitgelegd welke diensten een aankoopmakelaar aanbiedt, welke makelaarscourtage (makelaarskosten) hij […]

Aflossingsvrije hypotheek

De naam ‘aflossingsvrije hypotheek’ zegt het eigenlijk al. Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waar tijdens de looptijd niet op wordt afgelost. Maandelijks betaalt de woningeigenaar rente aan de bank en verder niets. Ook is de woningeigenaar niet verplicht om maandelijks een geldbedrag […]

2018-05-21T15:31:29+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Afsluitprovisie

Afsluitprovisie is het bedrag dat een bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypothecaire lening (hypotheek). Op andere producten en diensten kunnen ook afsluitprovisies in rekening worden gebracht. Zo kunnen assurantiekantoren een afsluitprovisie in rekening brengen voor het afsluiten van verzekeringen.

2018-05-21T15:12:28+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Basishypotheek

Veel hypotheekverstrekkers bieden een basishypotheek aan. Basishypotheken worden ook wel aangeboden onder namen als budgethypotheek of voordeelhypotheek. Dergelijke hypotheken onderscheiden zich door een lage rente, maar hebben vaak minder goede voorwaarden dan een standaardhypotheek.

De basishypotheek mag meestal niet hoger zijn dan 75% van de marktwaarde […]

2018-05-21T15:11:39+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Eigenwoningforfait

Het klinkt misschien vreemd, maar de Nederlandse overheid ziet het hebben van een eigen woning als een ‘denkbeeldige’ bron van inkomsten. Dit denkbeeldige inkomen is de huurwaarde die de eigenaar zou ontvangen wanneer hij zijn huis zou verhuren. Over deze denkbeeldige inkomsten betaalt de woningeigenaar een vast belastingtarief (forfait betekent […]

2018-05-21T15:11:47+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Handelingsbekwaamheid

Iemand die voor de wet rechtshandelingen mag verrichten. De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen, omdat het nog niet handelingsbekwaam is.

2019-04-25T12:00:52+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Hypotheek

Een hypotheek of hypothecaire lening is een geldlening met een lange looptijd voor een onroerend goed met ditzelfde onroerend goed als onderpand (bijvoorbeeld een huis, een kantoorpand, een fabriek). Als de lening niet kan worden voldaan legt de bank beslag op het onroerend goed (de bank legt dan beslag op […]

2018-05-21T15:16:32+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Hypotheekgever

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de huiseigenaar de hypotheekgever en niet de bank.  Dat komt omdat de huiseigenaar zijn onroerend goed in onderpand geeft aan de bank. Wanneer een huiseigenaar zijn betalingsverplichtingen niet meer na kan komen, heeft de hypotheeknemer […]

2018-05-21T15:16:31+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Hypotheeknemer

De hypotheeknemer is de bank of andere instelling die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid. Deze hypothecaire zekerheid houdt in dat het onroerend goed als onderpand dient. De hypotheeknemer is dus de partij die de lening verstrekt.

2018-05-21T15:16:31+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Kosten koper (k.k.) in 2020

Bij de aankoop van een onroerend goed komen altijd extra kosten kijken. Denk bijvoorbeeld aan overdrachtsbelasting en notariskosten. Kosten koper betekent dat de koper niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten voor zijn rekening moet nemen. In huizenadvertenties wordt dit aangegeven met […]

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die iemand zonder tussenkomst van een bank met bijvoorbeeld familie of vrienden afsluit. Dit betekent dat  de geldgever (aanbieder) en de geldnemer (vrager) rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van het krediet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de […]

2019-10-22T16:34:29+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Onroerend goed

Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan.

Tafels, kasten, computers en stoelen zijn roerende goederen. Deze zijn immers niet aard- of nagelvast verbonden met de grond […]

2018-05-21T15:21:16+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek los je in eerste instantie niets af. Je zet het bedrag wat je af zou kunnen lossen opzij als spaargeld. Over dit spaargeld ontvang je rente. Het gespaarde geld plus de rente gebruik je om de lening aan het einde van de looptijd in één keer af […]

2018-05-21T15:31:26+01:00Categorieën: Hypotheek|Tags: |