HomeOndernemen & Financiën

Contract

Een contract is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. Geloofwaardigheid wordt gestimuleerd door in het contract een straf op te nemen die moet worden betaald bij het niet-naleven van het contract. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek […]

2018-05-21T15:14:17+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Crediteuren

Dit zijn rekeningen die nog betaald moeten worden aan personen of bedrijven, omdat zij goederen of diensten hebben geleverd die nog niet gelijk (contant) zijn betaald. Kortom: crediteuren zijn alle openstaande rekeningen van een onderneming of organisatie die nog betaald moeten worden.

2019-04-25T14:22:33+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Curator

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, wordt beslag gelegd op de bezittingen. De rechtbank spreekt een faillissement uit en stelt een curator aan. Een curator krijgt tijdelijk het beheer over de onderneming en heeft de opdracht om de onderneming te liquideren. Een curator dient in het belang […]

2018-05-21T15:11:41+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Current ratio

Ondernemingen willen niet voor de verrassing komen te staan dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Daarom houden ze altijd nauwlettend in de gaten of er voldoende geld op de bank staat (of in hun contante kas zit) waarmee ze op korte termijn betalingen kunnen doen. Een manier om […]

Cyclische bedrijfstakken

Dit zijn bedrijfstakken die sterk reageren op de conjunctuurbeweging.

Voorbeeld: De basismetaalindustrie. Op het moment dat het slechter gaat met de economie worden er minder auto’s gemaakt, minder deurkrukken, minder landbouwwerktuigen, minder heggenscharen etc. De bedrijfstak die het ergste te leiden heeft van de slechte economie in dit geval is de […]

2018-05-21T15:14:16+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Debiteuren

Dit zijn openstaande rekeningen van personen of bedrijven, omdat zij goederen of diensten geleverd hebben gekregen die niet gelijk (contant) zijn betaald. Kortom: debiteuren zijn alle rekeningen die nog aan een onderneming of organisatie moeten worden voldaan.

2018-05-21T15:14:15+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Detailhandel

Detailhandel is de directe verkoop van goederen aan consumenten en wordt ook wel kleinhandel genoemd. In de volksmond wordt veelal gesproken over winkeliers. Hieronder vallen zowel de winkeliers met een fysieke verkooplocatie (winkelpand) als de online verkoop.

Wat valt onder detailhandel?

Bij detailhandels wordt meestal gedacht aan een winkel […]

Diepte-investering

Arbeidsbesparende investering.

Bijvoorbeeld: In een koekjesfabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Er is sprake van een diepte-investering als de baas besluit om alle twee de koekjesmachines weg te doen en een nieuwe verbeterde koekjesmachine te kopen waar […]

2018-05-21T15:14:12+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Duurzame consumptiegoederen

Consumptiegoederen die voor een langere tijd meegaan (langer dan een jaar). Er zijn ook niet-duurzame consumptiegoederen. Dat zijn goederen die voor een korte tijd meegaan (korter dan een jaar). Oftewel: de wc-pot [duurzaam] en het toiletpapier [niet-duurzaam].

Voorbeelden:
Duurzaam: handdoek, rekenmachine, huis, auto etc.
Niet-duurzaam: quarterpounder, drankje, bezoek aan de bioscoop.

2018-05-21T15:15:39+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Duurzame productiegoederen

Productiegoederen die voor een langere tijd meegaan (langer dan een jaar). Er zijn ook niet-duurzame productiegoederen. Dat zijn goederen die voor een korte tijd meegaan (korter dan een jaar).

Voorbeelden:
Duurzaam: machines, vrachtauto’s, werkkleding, printers, telefoons, computers etc.
Niet-duurzaam: papier, olie, water, schoonmaakmiddelen etc.

2018-05-21T15:15:38+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

E-commerce

Op het internet bieden webshops allerlei producten aan. Inmiddels zijn bijna alle producten die in fysieke winkels liggen nu ook online te koop. Het online kopen en verkopen van producten wordt e-commerce genoemd. E-commerce (ook wel electronic commerce) omvat alle handel via het internet. In enge zin omvat e-ecommerce alleen […]

Eenmanszaak

In een eenmanszaak is één persoon eigenaar van een bedrijf of iemand die een zelfstandig beroep uitoefent. Er is sprake van een eenmanszaak als er:
– één eigenaar is;
– het eigen vermogen zelf is ingebracht;
– de eigenaar is volledig aansprakelijk is voor de schulden;
– geen sprake is van een

2018-05-21T15:15:35+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Eigen vermogen (EV)

Wat is eigen vermogen? We beginnen met een eenvoudig voorbeeld om erin te komen. Stel dat je een huis, auto en andere bezittingen hebt. Je woning was €250.000 en je auto €25.000. Verder heb je voor €20.000 aan andere bezittingen, zoals interieur, televisie, telefoon, fiets en kleding. Je totale bezittingen […]

2018-05-21T15:15:34+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |