HomeOndernemen & Financiën

Fusie

Het samengaan (versmelten) van twee of meer ondernemingen tot één nieuwe onderneming. Dit is iets anders dan een overname. Bij een overname is er geen sprake van samensmelting, maar dan neemt een bedrijf een ander bedrijf over.

2018-05-21T15:15:28+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Indexcijfers

Indexcijfers zijn verhoudingsgetallen. Hiermee kun je verschillende grootheden met elkaar vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld als grootheid het aantal inwoners van Nederland nemen en de bevolkingsgroei door de jaren heen met elkaar vergelijken. Het basisjaar (het jaar wanneer je begint te meten) wordt altijd gelijkgesteld aan 100.

Een indexcijfer wordt ook wel […]

2019-04-25T14:13:18+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Liquidatiebalans

Bij liquidatie stopt een onderneming met haar bestaan. Een onderneming wordt geliquideerd omdat de ondernemer zelf wil stoppen of omdat schuldeisers niet meer kunnen worden betaald. In het laatste geval is sprake van faillissement. Bij liquidatie van een onderneming wordt het eigen vermogen verkocht en worden de […]

2018-05-21T15:11:41+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Liquiditeit

Organisaties berekenen liquiditeit om erachter te komen of ze voldoende geld in kas en op hun bankrekening(en) hebben om hun schulden op korte termijn (een jaar) te kunnen betalen. Een onderneming is liquide wanneer ze in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zoals openstaande rekeningen, belastingen en […]

Liquiditeitsbegroting

Een liquideitsbegroting of liquiditeitsprognose geeft alle in- en uitgaande geldstromen van een onderneming weer, meestal per maand of kwartaal. In de financiële wereld worden ‘geldstromen’ vaak cashflow genoemd, vandaar dat ook wel een cashflowbegroting wordt genoemd.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een liquiditeitsbegroting moet worden opgesteld, waar rekening mee moet […]