HomeOndernemen & Financiën

Marketing

Bij marketing denken veel mensen aan verkoop en reclame. Dit zijn slechts onderdelen binnen de marketing, want het vakgebied is veel breder. Marketing kent naast reclame en verkoop ook deelgebieden als marketingstrategie, marktonderzoek, merkmanagement en online marketing. In dit artikel wordt uitgelegd wat de term marketing betekent, welke soorten […]

Minimumloon

In Nederland is in de Wet minimumloon vastgelegd wat werkgevers minimaal verplicht zijn aan werknemers tussen de 23 en 65 jaar te betalen. Voor personen onder de 23 jaar geldt ook een minimumloon. Dit wordt het minimumjeugdloon genoemd.Dit wettelijk minimumloon is ingesteld om werknemers te beschermen, zodat werkgevers hun werknemers […]

2018-05-21T15:20:14+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Er is sprake van een Naamloze Vennootschap (N.V.) als er:
– een heleboel eigenaren zijn die de aandeelhouders worden genoemd;
– het vermogen door de aandeelhouders is ingebracht;
– de aandeelhouders en de directie niet aansprakelijk zijn voor de schulden;
– sprake is van een rechtspersoon.

Een N.V. is dus een rechtspersoon. Dat houdt in […]

2018-05-21T15:20:11+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Nettowinst

Meest simpele omschrijving: Brutowinst minus bedrijfskosten.

Op andere manieren omschreven:
1) het bedrag dat aan de onderneming kan worden onttrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen;
2) omzet minus bedrijfskosten;
3) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting;
4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting plus incidentele resultaten.

2018-05-21T15:20:08+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Omzet

“Omzet smartwatches en fitnesstrackers groeit flink”, “Omzetstijging Ahold dankzij dure dollar” en “Winkeliers hebben last van omzetdaling door online shops”. Dit zijn zomaar wat nieuwskoppen die de afgelopen tijd in de media verschenen.

Omzet zegt kennelijk iets over hoe goed een bedrijf of branche het doet. Maar wat betekent omzet […]

Online marketing

Online marketing (ook wel internetmarketing, digital marketing of web marketing genoemd) is een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om producten, diensten en bedrijven via het internet onder de aandacht te brengen. Organisaties gebruiken online marketing om potentiële klanten te trekken met als doel dat bezoekers:

  1. een product kopen
  2. […]

Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk. Vanwege reorganisatie of om andere redenen vervalt de baan van een werknemer. Om een werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, wordt outplacementbegeleiding aangeboden. Een outplacementtraject wordt betaald door de werkgever. Het doel van outplacement is het vinden van een nieuwe […]

Quick ratio

De meeste mensen hebben wel eens van quick ratio gehoord. Maar wat betekent het? En wat is er ‘quick‘ aan de quick ratio? In dit artikel wordt dat uitgelegd. Ook wordt uitgelegd hoe het moet worden berekend en worden verschillende voorbeelden gegeven aan de hand van een liquiditeitsbalans.

N.B.: De quick […]

Rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoonlijkheid behoort toe aan een onderneming of organisatie (die in dit geval geen natuurlijk persoon is). Rechtspersoonlijkheid betekent dat een onderneming of organisatie zelfstandig schulden en bezittingen heeft, en dus een eigen boekhoudkundig afgescheiden vermogen heeft. De aansprakelijk van de eigenaren gaat niet verder dan de waarde van de […]

2018-05-21T15:22:46+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |