Om een optimale uitkomst te kunnen bereiken, is noodzakelijk dat de eigendomsrechten van de kosten en baten die resulteren uit een transactie volledig en nauwkeurig zijn toegewezen (volledig contract). Dit geldt ongeacht hoe de verdeling van die rechten is in de uitgangssituatie. Met andere woorden: vanuit verschillende mogelijke uitgangssituaties kan de optimale uitkomst bereikt worden. Dit resultaat gaat op onder twee voorwaarden: (1) dat inkomenseffecten geen rol spelen, en (2) de onderhandelingen om te komen tot de optimale uitkomst geen transactiekosten vergen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

Advertentie