Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden (minimumloon en werktijden) die is afgesloten tussen een werkgever of een werkgeversorganisatie en één of meer werknemersorganisaties (vakbonden zoals FNV en CNV).

Advertentie